a
Hava:
21 C
clear sky
Baku
humidity: 64%
wind: 15 m/s NNW
H21 • L21
HomeUmayClub.comBizdən demək
kateqoriya üzrə

Dünya sivlizasiyasının inkişafında incəsənətin,mədəniyyətin inkişafının misilsiz rolu olub.Bu,danılmaz bir faktdır.Bildiyimiz kimi,hər bir sənət özündə böyük bir tarixi keçmişi qoruyub saxlayır.Qədim sənət növlərindən də biri bədii-oyma sənətidir ki,ilk nümunələrinə daha çox Qobustan və Gəmiqayada