a
Hava:
20 C
clear sky
Baku
humidity: 68%
wind: 14 m/s NNW
H20 • L20
kateqoriya üzrə

Artrozların ilkin əlamətləri – yüngül keçici ağrılar, hərəkətlər zamanı oynaqların mütəmadi olaraq şıqqıltısıdır. Bu mərhələdə aparılan profilaktika tədbirləri əksər hallarda xəstəliyin qarşısını almış olur. Səhərlər oynaqlarda yığışma hiss olunur ki, onlar sanki hərəkətsiz

Skolioz - onurga sütunun deformasiyası ilə xarakterizə edilən xəstəlikdir.Bir tərəfdən skolioz kosmetik defekt yaradır - xəstənin çiyinləri müxtəlif səviyyədə olur bel əyilir, skoliozun agır formalarinda donqar əmələ gəlir. Digər tərəfdən skolioz insanin muxtəlif

Uşaq astmasında və yaxud da digər adı ilə allergik bronxitdə təkrarlanan öskürək, xırıltı, xışıltı və nəfəs almada çətinliklər əmələ gəlir. Əsasən yuxarı tənəffüs yolları infeksiyalarına bağlı ataklar olur. Bu atakların təkrarlayıcı olması, bronx genişləndirici

Yarımçıq doğulmuşların retinopatiyası (ROP) ROP yəni Yarımçıq Doğulmuşların Retinopatiyası vaxtından əvvəl doğulan uşaqlarda yaranan, korluqla nəticələnə bilən önəmli bir xəstəlikdir. Vaxtından öncə doğulan uşaqların torlu qişa damarlanması başa çatmır yəni göz inkişafını tamamlamır və

K vitamininin hamiləlikdə rolu Nə üçün gərəklidir? K vitamini qanın laxtalanmasını təmin etməkdə mühüm rol oynayır və körpənizin sümüklərinin inkişafında əhəmiyyətlidir. K vitaminin çatışması hamilələrdə nə kimi fəsadlar yaradar? Hamiləlik zamanı K vitamini azlığı qanaxmaya səbəb ola

Selen nədir? Selen orqanizm üçün lazım olan əsas mikroelementlərdən biri hesab olunur. Ən çox qalxanvari vəzidə rast gəlinir. Əsas funksiyası nədən ibarətdir? Qalxanvari vəzidə toksik oksigenin (H2O2) detoksikasiyasında iştirak edən qlutation peroksidaza və superoksid diamutaza fermentinin tərkibinə

Diabetik ayaq nədir? Diabetik ayaq – Şəkərli Diabetin ağırlaşmalarından biridir. Bu zaman ayaqda trofik xoralar əmələ gəlir. Belə ki, şəkərli diabet hal-hazırda çox yayılan xəstəlikdir. Məsələ bundadır ki, şəkərli diabet zamanı toxumalar və orqanlar

ÖZ ÖZÜNƏ SÜD VƏZİ MÜAYİNƏSİ. Hər bir xanim öz özünə süd vəzilərini müayinə etməyi bilməli və deyərdim ki, adi bir həyat tərzinə salmalıdır. Əgər bilmirsə öyrənməli və tez-tez icra etməlidir. Bu vacib və mütləqdir. Süd

/